20192019
Lipidy
olej na płótnie, żywica / 170 x 140 cm


Lipids
oil on canvas, resin / 170 x 140 cm


2019
Wzrost ciśnienia
olej na płótnie, żywica / 170 x 150 cm


Pressure increase
oil on canvas, resin / 170 x 150 cm

        

          2019
          Fontanna
          olej na płótnie, żywica / 70 x 50 cm


          Foutain
          oil o n canvas, resin / 70 x 50 cm
2019
Pętla Henlego
olej na płótnie, żywica / 170 x 160 cm


Loop of Henle
oil on canvas, resin / 170 x 160 cm2019
Suplement
olej na płótnie, żywica / 160 x 150 cm


Suplement
oil on canvas, resin / 160 x 150 cm
2019
Mineral
olej na płótnie, żywica / 170 x 140 cm


Mineral
oil on canvas, resin / 170 x 140 cm              

                  2019
                  Język
                  olej na płótnie, żywica / 70 x 50 cm

 
                  The tongue
                  oil on canvas, resin / 70 x 50 cm

Mark