Brzask i Czarna kąpiel2021
Brzask
olej na płótnie, ziemia / 90 x 80 cm


Dawn
oil on canvas, soil / 90 x 80 cm        2021
Czarna kąpiel
olej na płótnie, ziemia, żywica / 75 x 65 cm


Black bath
oil on canvas, soil, resin / 75 x 65 cm


Mark