27 pierwiastków i inne
Shefter Gallery, Kraków
05.2018
kurator Kamil Kuitkowski

Wystawa Marcina Janusza 27 pierwiastków i inne jest abstrakcyjnym studium nad ciałem. Ciałem oglądanym od wewnątrz, najpierw jako zbiór organów, potem tkanek, komórek, związków chemicznych, pierwiastków. Co więcej ciało u Marcina Janusza jest ciałem zawsze zainfekowanym, przekształcającym się i mutującym. Jest poddawane, wedle platońskiej idei pharmakonu, działaniem substancji, która truje i leczy jednocześnie. Istnieje pomiędzy tym, co śmiertelne a witalne. Dając nieustanne przekraczanie, stwarzanie siebie na nowo, poszukiwanie granic tego, co ludzkie i naturalne. To chemiczne czy wręcz alchemiczne badanie odbywa się za pomocą technik wykraczających poza tradycyjne rozumienie malarskości. Farby, silikony, żywice,kawałki kryształów, aerograf i obiekty tworzą niemalże namacalne śliny, spermy, żółcie, soki i inne wydzieliny ciała. To prywatny mikroskop artysty. Świat pod nim widziany pozornie nęci intensywnymi kolorami, atrakcyjnością formy. Oglądany jeszcze bliżej objawia to, co obrzydliwe.

27 pierwiastków i inne Marcina Janusza to więc wystawa w niezwykły sposób łącząca i krążąca pomiędzy pozornie odległymi rejonami estetycznymi. Jest abjektalna i kampowa jednocześnie.Taka jaką mógłby być nowy, posthumonaidalny człowiek. Byt odrażająco piękny, pięknie odrażający.


Mark