Wspólny Uniwersalny Przodek


2021
Wspólny Uniwersalny Przodek
technika mieszana: gips, masa papierowa, szkło kwarcowe, szklane szpilki, porosty
150 x 20 x 60 cm
2021
Common Universal Ancetor
mix media: gypsum, paper pulp, quartz glass, glass head pins, lichens
150 x 20 x 60 cm


           
Mark