Słodki deszcz
2021
Słodki deszcz
olej na płótnie, cukier / 130 x 90 cm


Sweet rain
oil on canvas, sugar / 130 x 90 cm


Mark