Słodki Las
2024
Słodki las
olej na panelu drewnianym, cukier, ziemia / 120 x 100 cm


Sweet Forestoil on wood panel, sugar, soil / 120 x 100 cm


    


Mark